Udržitelnost ve společnosti Dussmann

Ekologické. Sociální. Ekonomické.  

Jako rodinná firma a mezinárodní poskytovatel služeb chceme být pro naše klienty řešiteli problémů a spolutvůrci obytných a pracovních prostor. Vytváření něčeho udržitelného je naší klíčovou kompetencí. Proto bylo odpovědné a etické jednání vždy jedním z našich základních principů. Nebo jinak řečeno: Udržitelnost pro nás není módní slovo - je to způsob, jakým podnikáme.

To samozřejmě neznamená, že už teď děláme všechno dokonale. Chceme se také zlepšovat. Za tímto účelem si skupina Dussmann jako mateřská společnost stanovila jasné cíle a vyvinula nástroje pro sledování a dokumentaci jejich plnění. Tímto způsobem se s nimi můžeme poměřovat i my a učit se z nich. Udržitelným jednáním zlepšujeme naše obchodní procesy ve všech oblastech - ekologicky, sociálně i ekonomicky.

Udržitelnost ve společnosti Dussmann Group

Udržitelnost je důležitým tématem nejen pro společnost Dussmann, ale pro celou skupinu Dussmann. Chcete si přečíst více o zprávě o udržitelnosti skupiny?

Integrovaný systém řízení

Naše politika udržitelnosti má metodu

Víme: Politika udržitelnosti není jednorázovým opatřením, ale trvalým procesem. Abychom mohli tento proces organizovat, řídit a monitorovat, učinili jsme naši politiku udržitelnosti součástí našeho integrovaného systému řízení. Ten mapuje a strukturuje všechny metody a nástroje, které vyvíjíme v oblastech kvality, ochrany zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Přitom důsledně dodržujeme mezinárodní normy v oblasti životního prostředí, energetiky a kvality. Náš integrovaný systém řízení je certifikován podle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. A samozřejmě se také rádi necháváme měřit spokojeností našich zaměstnanců, obchodních kontaktů a klientů.

Udržitelnost ve společnosti Dussmann Facility Management

Pytle na odpad šetrné k životnímu prostředí, nízká spotřeba chemikálií a školení o udržitelnosti - i v oblasti správy budov se chováme a pracujeme s ohledem na životní prostředí.