Údaje

Dussmann Service s r.o.

Adresa společnosti

Dussmann Service s r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
Czech Republic
+420 222 874 479
sekretariat@dussmann.cz

Statutární zástupci

Jednatelé: Ladislav Burian

Obchodní rejstřík

IČO 458 06 276

Identifikační číslo pro DPH

CZ45806276

Koncepce, design a technické provedení

Wob AG
Werner-Heisenberg-Straße 6a-10
68519 Viernheim

www.wob.ag

Alternativní a online řešení sporů:

Evropská komise poskytuje online platformu pro řešení sporů, která je dostupná na webové adrese https://ec.europa.eu/odr

Užívání webových stránek

Uživatel je oprávněn užívat tyto webové stránky jen v souladu s platnými právními předpisy, s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito podmínkami používání. 

Uživatel je oprávněn užívat tyto webové stránky způsobem nenarušujícím jejich provoz, bezpečnost a celistvost.

Uživatelé nemají právo jakkoli distribuovat, publikovat, upravovat, reprodukovat, kopírovat nebo duplikovat obsah webových stránek bez výslovného předchozího písemného souhlasu provozovatele.