Správa budov společnosti Dussmann

Technická správa budov

Nabízíme Vám komplexní péči o technické zázemí budovy, zajistíme odbornou údržbu a provoz objektu, veškeré revizní, kontrolní a servisní činnosti. Odborným přístupem a moderním technickým zázemím správce zvyšujeme životnost, resp. hodnotu Vašeho majetku.

Přidaná hodnota prostřednictvím našich služeb

 • Delší životnost spravovaných prostor a zařízení, jejich výborný stav
 • Řešení závad, koordinaci a řízení provozní a technické správy objektu a to velmi flexibilně
 • Spolupráci při odstraňování závad
 • Správu dokumentace související s provozem objektu
 • Zpracování doporučení na zefektivnění provozu všech technologií
 • Informování zástupce klienta o požadavcích jednotlivých poboček
 • Řízení revizí a archivaci revizních zpráv
 • Dokumentaci provedených prací a zpracování plánu nutných oprav a investic

Kontakt blízko Vás

Použijte naši funkci vyhledávání polohy k nalezení správného kontaktního místa ve vašem okolí a kontaktujte příslušnou pobočku – e-mailem, telefonicky nebo jednoduše pomocí našeho kontaktního formuláře.

Komplexní péčí se rozumí

Proč technická správa?

 • Běžná údržba a provoz objektu a s tím spojená revizní činnost
 • Technická administrativa spojená se správou objektu

Komu je tato služba určena?

 • Všem, kdo vlastní nebo provozuji nemovitosti
 • Všem, kterým záleží na majetku na jeho kvalitě, životnosti, na prostředí, v kterém pracuje nebo žijeVšem, kteří mají povinnost udržovat majetek a prostředí v bezpečném a zdravém stavu
Pracovníci jdou s žebříkem